Přechod na globální úroveň managementu

Tento program je určen pro country manažery a ředitele, kteří uvažují o regionální nebo globální pozici a chtějí se na ni optimálně připravit. Můj program těmto manažerům, kteří právě usilují o zásadní změnu ve své kariéře, poskytne prostor pro reflexi. Zde mohou vše, co se během mnohaleté praxe dozvěděli sami o sobě – o svých zdrojích energie, hluboké motivaci a hodnotových systémech - využít k tomu, aby se dopracovali k řešení, které bude přesvědčivé pro ně, a tím pádem i pro ostatní.

  • Je typické, že za tímto kariérním postupem manažerů či vedoucích pracovníků stojí vlivný přímluvce nebo sponzor, vůči němuž nemohou vždy otevřeně vyjádřit své hlubší výhrady či obavy. Je jim jasné, že by své vlivné mentory zklamali, kdyby na nové pozici nevykázali požadované výsledky. Proto jsou si plně vědomi dosahu dalších kroků.
  • Na jedné straně vidí šance, které jim nová role přináší, a jsou motivováni rozšířit svou oblast vlivu. Když se rozhodují, zda se mnou mají spolupracovat, může hrát roli i to, že na nové pozici cítí určitý deficit ve svých vědomostech a znalostech, který musí nejdříve překonat, aby mohli úspěšně působit na další úrovni.
  • Na druhé straně se mnozí vedoucí pracovníci chápou především jako průkopníci a řešitelé problémů, nikoli jako správci stávajícího stavu či jacísi politici. Uvědomují si základní rozdíly mezi svou současnou a budoucí pozicí. Kladou si otázku, jaký dopad na jejich život a kariéru bude mít regionální či globální pozice, na níž se předpokládá spíše nepřímý vliv, a jak by mohli svůj přechod zvládnout co nejlépe. 

Relevantní podporu v této otázce jim může poskytnout partner s neutrálním vztahem k firmě, který je bude doprovázet nad rovinou rozhodování této otázky. Poté, co si ujasní, jestli se daná pozice hodí pro osobnost konkrétního manažera, je dobré, když začnou pracovat na rozvoji schopností, které nyní budou více potřeba, aby bylo možné vyčerpat potenciál a šance nové role v plném rozsahu. 

Proto začíná naše spolupráce zpravidla ve fázi rozhodování. Následně přerůstá vdoprovázení a konkrétní podporuv přechodné době, kdy jde především o:

  • analýzu komplexních očekávání, jimž jsou dotyční manažeři vystaveni a jimž musí dostát
  • utváření a realizaci změn tak, aby fungovaly v novém prostředí
  • získání kolegů na stejné úrovni na svou stranu

Tento program má velmi individuální charakter, a proto Vám v případě zájmu o bližší informace doporučuji telekonferenci nebo osobní setkání.